OČKOVÁNÍ - TIPY

Co očekávat po očkování? Jak se vypořádat s nežádoucími účinky?

  • Počítejte s tím, že očkování je pro organismus zátěží, se kterou se musí v klidu vypořádat. Dodržujte klidový režim alespoň den po podání látky a vyhýbejte se námaze.
  • Očkování běžně provází únava, zvýšená teplota, bolesti svalů nebo zarudnutí a otok v místě vpichu. U vakcín proti COVID-19 zaznamenáváme také nežádoucí účinky v podobě horečky, zimnice, bolesti hlavy, bolesti v místě vpichu, pocitu na zvracení či průjmu. Obvykle však ustanou do 72 hodin od podání látky. 
  • Nežádoucí účinky můžete mírnit běžnými léky na horečku a bolest jako je Ibuprofen, Paralen či Acylpyrin. Vhodné dávkování Ibuprofenu (také Ibalgin, Brufen, Nurofen) je 400 mg (u lidí nad 20 kg) max. 3x denně s min. rozestupem 4 hodiny. U paralenu (Paramax, Panadol) se doporučuje jedna až dvě 500 mg tablety max. 4x za den se čtyřhodinovým rozestupem. U osob nad 60 kg je pro správnou účinnost vhodné volit spíše 1g Paralenu (dvě tablety 500 mg). Obvyklé dávkování acylpyrinu (Aspirin) je 1-2 tablety každých 4-8 hodin (max. 8 tablet za den). Tato dávkování jsou uvedena pro pacienty starší 16 let. 
  • Ve vzácných případech se může po očkování objevit alergická reakce na některou ze složek vakcíny. Ta se projevuje otokem (nikoli v místě vpichu), dušností či např. vyrážkou. V takovém případě kontaktujte lékaře. 
  • Pokud nežádoucí účinky po podání očkování nepominou do 72 hodin nebo se vám průběh po očkování jakýmkoli způsobem nezdá, poraďte se s lékařem. 
  • Nežádoucí účinky po podání vakcíny proti COVID-19 se častěji objevují po podání druhé dávky.

Podání první dávky vakcíny neznamená plnou ochranu proti onemocnění COVID-19. Podle dostupných výsledků se efekt první dávky vakcíny projeví průměrně po dvou týdnech, kdy u očkovaných výrazně klesá počet hospitalizací v důsledku COVID-19. Plnou účinnost vakcíny lze očekávat přibližně dva týdny po podání druhé dávky vakcíny. I po aplikaci první dávky vakcíny proto buďte obezřetní a dodržujte hygienická opatření.