Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění byla v úterý v odpoledních hodinách schválena Poslaneckou sněmovnou v senátní verzi.

NOVELA SCHVÁLENA! 

Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění byla v úterý v odpoledních hodinách schválena Poslaneckou sněmovnou v senátní verzi.

Konečně a na poslední chvíli byla po více jak dvou letech příprav, jednání, diskuzí a prosazování schválena novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Tato novela mimo jiné umožní od 1. 1. 2022 nový způsob vstupu léků pro vzácná onemocnění do systému úhrad. Pacienti se navíc budou moci poprvé v historii přímo zapojit do procesu projednávání žádosti o úhradu a také budou zastoupení v poradním orgánu ministra, který o úhradě bude rozhodovat. Díky novele vznikne národní síť vysoce specializovaných pracovišť pro vzácná onemocnění  (tzv. centra), což je základ pro to, abychom do budoucna pro všechny naše pacienty zajistili léčbu v těchto centrech. 
Je opravdu potěšující, že tento zákon nakonec našel podporu napříč celým politickým spektrem a nikdo z hlasujících nebyl proti. Děkujeme!

Zde reportáž na Čt24 (začátek v 17 minutě)