Lékařská péče o chlapce s DMD je v ČR na světové úrovni - článek Medical Tribune CZ

Článek Medical Tribune CZ

"Ačkoli je zdravotní péče o dětské pacienty se svalovou dystrofií v ČR na vynikající úrovni, u dospělých je situace podstatně horší. Navíc u nás stále chybějí terénní služby a sociální pomoc. Rodiny, ve kterých se Duchenneova svalová dystrofie (DMD) vyskytuje, totiž často nebojují jen s důsledky závažné nemoci, ale narážejí na nepřekonatelné byrokratické bariéry a nepřipravenost systému poskytnout sociální pomoc a podporu."