Leden a únor 2017

Přehled událostí z výzkumu DMD a BMD

Summit

Program Utrofinové Modulace – stav leden 2017

Společnost Summit uspořádala vzdělávací webinář k utrofinové modulaci, léčbě DMD, která má potenciál k využití u všech pacientů bez ohledu na typ mutace. /pozn.Parent Project/

Za Summit:                                                                                                                                                                         
Jon Tinsley, vedoucí výzkumu 
Ralf Rosskamp, hlavní lékař

Český Parent Project z.s. se účastnil také tohoto webináře, více zde: 
Modulace utrofinu /pozn. Parent Project/

Webový seminář informuje o utrofinu a o tom, jak se Summit snaží pochopit a charakterizovat aktivitu modulátorů pomocí biomarkerů ze svalových biopsií. Dále stručný přehled klinického hodnocení 2. fáze PhaseOut DMD (probíhá v USA a Velké Británii)

Celý záznam najdete zde: Záznam

Reveragen

Vamorolone (VBP15) v klinických studiích DMD - leden 2017

Vamorolone je steroid, který na rozdíl od tradičních steroidů, jako je prednison či deflazacort, vykazuje méně nežádoucích účinků při zachování své efektivní složky. /pozn. Parent Projectu/ PPMD a ReveraGen Biopharma pořádaly 18. ledna 2017 webinář. Diskuze byla o léčivu vamorolone (VBP15) a klinických studiích DMD.
Dr. Eric Hoffman shrnul historii programu s vamorolonem, a vysvětlil současné i plánované klinické testy. Odpovídal také na otázky komunity.

Fáze 2b bude začínat v červnu 2017. Účastní se 100 chlapců mezi 4.-7.rokem na 30-ti náborových místech, trvání 6 měsíců – zaslepená, randomizovaná studie a prodloužení fáze 2b – trvání 6 měsíců, celý vamorolon. Orientační místa 2b fáze: UK, Belgie, Něměcko, Itálie, Izrael, Austrálie, Nizozemí, Polsko, Česká republika, Švédsko, USA, Kanada.

Co zahrnuje 2b fáze? Žádnou svalovou biopsii, 8 návštěv během 6-ti měsíců, ReveraGen uhradí pro všechny cestu/pobyt. /pozn.Parent Project/

Celý záznam najdete zde: Záznam

Capricor Therapeutics

Dopis investorům

Výzkum buněk derivovaných z kardiosféry právě probíhá. Společnost Capricor Therapeutics informuje investory o pozitivních milnících výzkumu léčiva CAP-1002 u pacientů s pokročilou fází srdečního onemocnění. Na podzim roku 2016 dokončen zápis pacientů s DMD.

Společnost v dopise informuje o studiích HOPE (mladí muži s DMD a kardiomyopatií) a ALLSTAR (dospělí s jizvou po infarktu myokardu)

Zdroj: Capricor Therapeutics

Společnost Akashi Therapeutics

Společnost Akashi Therapeutics oznámila, že se činí, aby se jejich tři nové, vzájemně se doplňující sloučeniny dostaly do klinické fáze výzkumu v roce 2017.

Jsou to látky s potenciálem léčit všechny pacienty s DMD nezávisle na jejich specifické mutaci.

Společnost Akashi zastavila studii sloučeniny HT-100 pro léčbu Duchennovy svalové dystrofie kvůli úmrtí pacienta. Generální ředitel Marc Blaustein vysvětlil, že důkladné vyšetřování tragédie odhalilo neočekávanou interakci mezi HT-100 a jiným lékem, což vyústilo ve vystavení pacienta velmi vysoké hladině HT-100, zcela mimo nastavený bezpečný rozsah. Byla přijata opatření, která zajistí, že se lékové interakce již nebudou opakovat a FDA dala společnosti zelenou.

Akashi nyní může pokračovat ve vývoji HT-100 i dalších 2 sloučenin.

Akashi aktuálně pokračuje se sloučeninami zaměřenými na tři dobře definované cíle: fibrózu, budování a udržení svalů a odumírání buněk (nekróza).

PPMD je s firmou v kontaktu. Těšíme se na webinář s ředitelem Marcem. Webinář PPMD uvede v příších týdnech.

Tisková zpráva: Zde

Dopis Marca Blausteina komunitě DMD (zkráceno): 

Vážení příznivci,   
Možná jste viděli naši tiskovou zprávu oznamující plán dovést do klinické fáze výzkumu v roce 2017 tři sloučeniny. Tisková zpráva poskytuje stručný přehled plánů pro rok 2017. Vám jsme však chtěli poskytnout o něco více informací:   
Akashi je odhodlána rozvíjet koktejl terapií, který změní DMD z agresivního vraha na chronické zvládnutelné onemocnění. Odborníci se shodují, že pro výrazné oddálení progrese bude zapotřebí kombinace terapií („koktejl“). Podobný standard péče je u HIV a mnoha druhů rakoviny. Stavíme na předpokladu, že v blízkém časovém horizontu se neobjeví žádná samostatně účinkující "magická zbraň". Pozitivní je, že o patologii DMD víme hodně, a existuje celá řada cílů k útočení. Cílíme na tři dobře známé cíle: fibrózu, budování a udržení svalů a odumírání buněk (nekrózu).

Fibróza

Jak víte, HT-100 prokázalo ve zvířecích modelech schopnost preventivně působit proti fibróze a dokonce fibrózu snižovat. Je také silně protizánětlivé a podporuje zdravou svalovou regeneraci a upregulaci Utrofinu. Chlapci a mladí muži s DMD, kteří byli HT-100 léčeni, zaznamenali zvýšení svalové síly, což je nesmírně povzbuzující zjištění. Dali jsme si závazek k dalšímu prozkoumání. Dávkování HT-100 bylo v minulém roce pozastaveno. Provedli jsme důkladné vyšetřování úmrtí pacienta v naší studii. Závěr vyšetřování je, že došlo k neočekávané lékové interakci mezi HT-100 a jiným lékem, což vyústilo ve velmi vysoké úrovně expozice HT-100 mimo bezpečný rozsah. Do výzkumu byly zavedeny nové zásady: použití nízkých dávek a zákaz současně podávat léky, které mohou s HT-100 interagovat. Věříme, že se riziko vysokých expozicí značně sníží. HT-100 je velmi účinná sloučenina a přínos lze očekávat i při nízkých dávkách. Jsme v pokročilé fázi jednání s FDA. Cílem je obnovit dávkování a naplánovat novou studii s více pacienty.   

Budování svalové hmoty

Naše léčivo SARM (selektivní modulátor androgenního receptoru) má potenciál budovat svalovou hmotu, a tím zvyšovat pevnost a funkci svalů. Udělali jsme všechny přípravné práce k provedení krátkodobé studie u zdravých dospělých dobrovolníků. Studie proběhne ve Velké Británii. Jde o studii POC ("proof of concept" – ověření mechanismu účinku) a řekne nám, jestli DT-200 u lidí zvyšuje svalovou hmotu a zlepšuje funkci.   

Buněčná nekróza

Nedostatek dystrofinu vede ke kaskádě negativních vlivů. Jedním z nich je abnormální přísun vápníku do svalových buněk. Vysoké hladiny intracelulárního vápníku vedou k odumírání buněk (b. nekróze). Naše třetí molekula AT-300 má potenciál obnovit normálnější rovnováhu vápníku. AT-300 je odvozena z jedu chilského pavouka a byla objevena na State University of New York v Buffalu. Financovali jsme několik preklinických studiích. Díky příznivým výsledkům se bude pokračovat. Nyní podáme žádost o registraci nového léčiva ve stádiu výzkumu (IND). Po schválení bude možné provést další studie.   Komplexní přístup k léčbě DMD je drahá záležitost. V současné době jednáme s investory a strategickými partnery, kteří nám mohou pomoci zajistit finance. Pro naši ambiciózní agendu jsou to prostředky nezbytné. Osobně se účastním konference JP Morgan, kde chci ve vyjednávání pokračovat.

Zdroj: PPMD

Fibrogen

Společnosti FibroGen a PPMD uspořádaly webový seminář a diskuzi o léku Pamrevlumab (FG-3019).

Jde o anti-CTGF monoklonální protilátku.

Program FibroGen se v současné době zaměřuje na výzkum Pamrevlumabu v léčbě DMD. Webinář podává přehled o hodnocení Pamrevlumabu u pacientů s DMD a informuje o nedávné změně protokolu této probíhající klinické studie s nechodícími chlapci s DMD. 
(...)

Více na: https://www.youtube.com/watch?v=fk9GHdBeLuA

Téma: Robotický exoskeleton

– aktualizace 2017

- PPMD udělila grant společnostem NJIT a Talem pro další fázi vývoje exoskeletonu

Detailní informace: Robotický exoskeleton

Vnější podpůrný skelet usnadňuje lidem s DMD provádění běžných denních aktivit. Mezi podporované činnosti patří například česání vlasů, zvedání skleničky, mytí rukou, stisknutí tlačítka ve výtahu, zapínání bundy, otevírání dveří, rozsvěcení, potřesení rukou, zvedání předmětů, péče o sebe a objímání, tudíž zvyšování soukromí. Neschopnost provádět běžné úkoly, které obvykle považujeme za samozřejmé, je jedním z nejtěžších aspektů DMD. Pro člověka s DMD je to ztráta nezávislosti. PPMD s potěšením oznamuje podporu financování partnerství New Jersey Institute of Technology (NJIT) a Talem Technologies - výrobce robotické paže X-Ar.

Tisková zpráva: zde

PPMD podpoří spolupráci inovátorů grantem ve výši 600 000 USD. Společným jmenovatelem projektu je závazek vůči lidem s DMD. Technologii testují týmy biomedicínských inženýrů už několik let a v posledních pár letech s komunitou DMD úzce spolupracují. Projekt se vrací do laboratoře a zahajuje novou výzkumnou studii - vyhodnotí funkčnost robotické paže.

Historie projektu

PPMD zahájila program pro robotické ruce před dvěma lety. Komunita reagovala velkým nadšením a podporou. PPMD a UPPMD svolaly schůzi světových odborníků na robotiku v Londýně. Účelem setkání bylo identifikovat příležitosti pro spolupráci, představit inovace a propojit komunitu celosvětově. Byla to také možnost sdílet data z průzkumu PPMD a PAAC. Data se týkala preferencí pacientů. Cílem bylo stanovit nejdůležitější každodenní aktivity osob s DMD. (Blake Mathie za Talem Tech; Madeline Corrigan za NJIT)

Aktuálně

Probíhá zlepšování exoskeletonu.

Exoskeleton vyvinutý v Talem Technologies je zlepšován ve spolupráci s inženýry z NJIT. Je první pomůckou svého druhu, která poskytuje intuitivní robotickou oporu, a lidem s DMD umožňuje lépe používat paže a ruce, i když mají slabé svaly.

Technologie

NJIT využívá robotický řídicí systém „admittance control“ - pohyb robota řídí síla a směr pohybu paží uživatele. Tradiční pasivním opory vyžadují dostatečnou pevnost svalů a pohybu. Nové zařízení výrazně minimalizuje tření a setrvačnost, a tak zajišťuje dokonalejší vyrovnávání gravitace. Dochází k výraznému snížení námahy, která je potřeba k pohybu končetiny, zejména ve svislém směru.   

Účastníci studie

Dostali k dispozici dvě pasivní opěry k montáži na vozík. Používají je doma, ve třídě, na pracovišti a v dalších prostorách. Po několika měsících všichni obdrží vylepšený model. Ten bude paže nejen podporovat, ale bude také zčásti pohyblivý. Vývoj exoskeletonu do značné míry podporují rodiny dětí s DMD. Zach Smith a dalších cca. 12 mladých mužů s DMD na výzkumu strávilo mnoho hodin a poskytli vývojářům cenné rady.   PPMD děkuje komunitě za podporu robotické iniciativy!

Účast v další fázi

Pokud jste nechodící člen komunity, prosím zvažte účast ve výzkumu.

Video: zde

Zdroj: UPPMD

Catabasis Pharmaceuticals 
uveřejnila výsledky ze Studie fáze 1 s léčivem Edasalonexent (CAT-1004)

Journal of Clinical Pharmacology

“A Novel NF-kB Inhibitor, Edasalonexent (CAT-1004), in Development as a Disease-Modifying Treatment for Patients with Duchenne Muscular Dystrophy: Phase 1 Safety, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics in Adult Subjects”

Journal of Clinical Pharmacology (J Clin Pharmacol. 2017 Jan 11. doi: 10.1002/jcph.842.)

- Edasalonexent byl bezpečný, dobře tolerovaný
- Pozitivní výsledky biomarkerů u dospělých pacientů 
- Top-Line data ze studie fáze 2 (chlapci s DMD) ca. v polovině února 2017

Catabasis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CATB), biofarmaceutická společnost pro klinický výzkum, oznámila publikování údajů ze studie fáze 1 s edasalonexentem u dospělých. Edasalonexent je potenciální chorobu modifikující terapie DMD ve fázi vývoje. Pokusy z fáze 1 ukázaly, že edasalonexent (CAT-1004), orální inhibitor NF-kB, byl bezpečný, dobře tolerovaný a inhiboval aktivitu proteinu NF-kB u dospělých jedinců.

Tři placebem kontrolované studie hodnotily bezpečnost, farmakokinetiku a farmakodynamiku 1 a více dávek /až 6000 mg; přibližně 100 mg / kg/.

- 79 dospělých užívalo edasalonexent
- 25 dospělých užívalo placebo

Dráha NF-kB a profily genové exprese proteazomu v periferních mononukleárních buňkách byly po 2 týdnech léčby významně sníženy. Aktivita NF-kB byla po jedné dávce edasalonexentu inhibována. K inhibici však nedošlo po podání ekvimolárních dávek bioaktivních sloučenin: kyseliny salicylové a DHA; podány v kombinaci.

Edasalonexent byl dobře tolerován. Nejčastějšími nežádoucí účinky mírný průjem, bolest hlavy.

Joanne Donovan, MD, Ph.D., hlavní lékař Catabasis:
"Data z Fáze 1 o bezpečnosti, snášenlivosti a pozitivní výsledky biomarkerů NF-kB podporují vývoj edasalonexentu pro léčbu DMD a případně i dalších nemocí“
"Těšíme se na výsledky klinického hodnocení edasalonexentu studie fáze 2 u chlapců s DMD. Očekáváme je cca. v polovině února 2017."

Zdroj: Catabasis

Cambridge Biotech - Edasalonexent

Společnost Cambridge Biotech 2.2. 2017 oznámila, že léčba DMD nesplnila cíl - zlepšení zdravotního stavu pacientů ve studii fáze 2. Pacienti užívali ve dvou různých dávkách lék edasalonexent. Výzkumníci nezaznamenali statisticky významné zlepšení ve srovnání s placebem. Firma to uvedla v tiskovém prohlášení.

Komentář UPPMD:

Čestná porážka je také pokrok.

Zdroj: www.bostonglobe.com a UPPMD

Santhera Pharmaceuticals

Firemní aktualizace a finanční výsledky.

Společnost Santhera informovala o aktuálním stavu výzkumu a svých hospodářských výsledcích.

Více: zde

Nové studie a výzkum

Kostní denzita a steroidy

Jen nemnoho studií zkoumalo, jak zlepšit zdraví kostí pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií. Křehkost kostí je závažný důsledek dlouhodobé léčby kortikosteroidy - hlavní možnosti léčby DMD.
Analýza zjistila, že žádné nové vysoce kvalitní studie, jak zlepšit kostní zdraví pacientů, neproběhly. Analýzu publikovala Cochrane Library. Přečíst si ji můžete zde.

Zdroj: MD News

Kombinovaná terapie obnovuje svalovou funkci u myší s DMD

Studie ukazuj, že kombinace dvou schválených léčebných procedur významně zlepšuje funkci svalů u myší s DMD.

Vzhledem k tomu že obě léčby jsou již schváleny, výsledky studie "možná otevřou nové léčebné možnosti pro pacienty s DMD a dalšími nervosvalovými poruchami," uvádějí vědci.

Studii “Osteoprotegerin and β2-agonists Mitigate Muscular Dystrophy in Slow- and Fast-Twitch Skeletal Muscles” publikoval časopis American Journal of Pathology.

Zdroj: MD News

Zpráva z workshopu

Role biomarkerů ve vývoji terapií DMD 

Laický přehled

Biomarkery jsou látky v našem těle a lze je měřit. Informují o:

1. přítomnosti choroby - diagnostické biomarkery. Příklad: zvýšené hladiny kreatin kinázy v krvi indikují poškození svalů a jsou diagnostickým biomarkerem DMD

2. stadiu nemoci - prognostické biomarkery. Příklad: Dystrofin u pacientů s DMD chybí; u pacientů s BMD je změněný

3. účinnosti léčby - farmakodynamické biomarkery. Příklad: Nález dystrofinu při terapii zaměřené na obnovu dystrofinu

Farmakodynamické biomarkery lze použít také k posouzení bezpečnosti terapie. Příklad: Zvýšené hladiny jaterních enzymů

Workshop se zaměřil na farmakodynamické biomarkery.

Diskutovalo se o "kontextu použití" biomarkerů. T.j. role biomarkerů při hledání optimální dávky, monitorování bezpečnosti a vedlejších účinků, použití nových biomarkerů získaných z krve a moči (neinvazivně) --jejich efektivní použití v dalších klinických studiích; možnost nahrazení funkčních testů (6MWT) biomarkery

Tyto tzv. surogátní koncové body (biomarker jako hlavní hodnocený parametr ve studii) se v Evropě povolují pouze na základě zdlouhavého regulačního řízení – musejí se oficiálně pro dané použití kvalifikovat.

Pro DMD v současné době žádné biomarkery oficiálně kvalifikované nejsou. Nicméně 204. Workshop ANMC věnovaný biomarkerům DMD pro tuto kvalifikaci určil dystrofin a magnetickou rezonanci. Pracuje se na stanovení dalších. K výzkumu je zapotřebí vzorků od pacientů s DMD – vzorky séra a moči však vyhovují, protože se získávají neinvazivně.

Aktuální workshop měl za úkol

-       Porovnat dystrofin a MR coby biomarkery, stanovit priority dalšího výzkumu
-       Porovnat biomarkery z krve a moči a vybrat nejvhodnější kandidáty, které podstoupí další testy
-       Určit způsob sběru a sdílení vzorků při určování a ověřování biomarkerů

Workshop podpořily ENMC a Marathon Pharmaceuticals. Účastnily se zástupci pacientských organizací z USA, Velké Británie, Itálie, Švédska a Nizozemí.

Hlavní zpráva vyšla v Journal of Neuromuscuar Disorders. Více: zde

Seriál: Relaxační techniky proti úzkosti

(Poznámka překladatele: Seriál je zdarma – příprava ani překlad nejsou zahrnuty do vyúčtování přehledů.)

Několikrát denně vyhledejte klidné místo a chvíli naslouchejte toku myšlenek.

Zaměřte se na následující: 
Zůstaňte klidně u otázek – nemusíte na nic odpovídat.  Jsem myšlenkami, které jdou v mé hlavě? Nebo jsem ten, kdo si je vědom, že tyto myšlenky jdou v mé hlavě?

Věnujte pozornost mezeře mezi myšlenkami - když jedna myšlenka odplyne a druhá vzniká. Tímto způsobem můžete vědomí odklonit od aktivity mysli a vytvořit mezeru bez myšlení, ve které jste velmi bdělí, ale nemyslíte. 

Když se tyto mezery objeví, přestáváte se ztotožňovat s myslí a cítíte určitý vnitřní klid a mír. Je to podstata meditace a jeden z nejdůležitějších kroků na cestě k osvícení (angl. enlightenment – ulehčení; úleva).

Více: zde

Další relaxační techniky v seriálu: Autogenní trénink a Jacobsonova progresivní svalová relaxace