Jsme zakládajícím členem Aliance pro individualizovanou podporu

14. dubna 2020 jsme se stali zakládajícím členem Aliance pro individualizovanou podporu.  Nově vzniklá Aliance  sdružuje více než 50 rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací. Společným zájmem je hájit zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči.

Moc si vážíme toho, že díky iniciativě Dětí úplňku, můžeme společně usilovat o spravedlivý sociální systém a takovou zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce, které budou pomáhat opravdu každému podle jeho skutečných potřeb, bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení.

Projekt Aliance podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.