Jakub vypadal jako zdravé miminko, v sedmi dostal vozík, v osmnácti zemřel - článek na cnn.iprima.cz

Článek na cnn.iprima.cz | Autorka: Martina Richterová

"Každoročně si 7. září můžeme připomenout Světový den Duchennovy svalové dystrofie. Cílem je upozornit širokou veřejnost na tuto vzácnou genetickou vadu, která způsobuje postupné ochabování a ztrátu svalové hmoty. Svalová dystrofie typu Duchenne postihuje v převážné většině chlapce. Onemocnění je zrádné proto, že dítě se po narození jeví jako zcela zdravé a příznaky se projevují až později. Nemocní nakonec skončí na vozíku"