Informační webinář o svalové dystrofii pro pedagogické pracovníky a odborníky ze školních a školských poradenských pracovišť

Informační webinář o svalové dystrofii pro pedagogické pracovníky a odborníky ze školních a školských poradenských pracovišť

Kdy:

26.9. od 15 do 17 hodin

Kde:

Online

Pořadatel:

Parent Project, z.s.

Komu je určen: 

Webinář je určen pro učitele, asistenty pedagoga, výchovné poradce a školní speciální pedagogy, preventisty a psychology; ředitele škol a jejich zástupce; pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center, kteří se věnují diagnostice dětí a nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání

Registrace do 20.9. emailem na adresu parentproject@parentproject.cz

Témata:

  • fyzické a psychické aspekty svalové dystrofie

  • podpůrná opatření

  • role asistenta pedagoga

  • zapojení do výuky