Informace k posilovací dávce očkování proti COVID-19

V průběhu pandemie coronaviru jsme vás průběžně informovali o nejnovějších doporučeních pro pacienty s nervosvalovým onemocněním. Jsme rádi, že se naprostá většina z vás, ať už pacientů či pečujících, nechala očkovat, jelikož nervosvalové onemocnění je rizikovým faktorem pro těžký průběh COVID-19. Nyní jsme v situaci, kdy už od první vlny očkování uběhl více než půlrok a byla schválena možnost přeočkování třetí dávkou.

Rádi bychom vás povzbudili k tomu přeočkování podstoupit. Zde najdete stručné shrnutí, proč je posilovací dávka důležitá.

Onemocnění COVID-19 známe teprve krátce, virus se rychle mění, vyvíjí nové varianty a snaží se o to se v populaci co nejdéle udržet. První očkovací látka byla vyvinuta asi rok po začátku pandemie a to s velice slibnými výsledky u plně očkované populace. Bohužel v této situaci nebylo možné předem odhadnout, jak dlouho bude očkování jedince chránit. Nyní, necelý rok po zahájení vakcinace, začíná být patrné, že zejména u starších osob a u osob s oslabenou imunitou či chronickým onemocněním klesá ochrana rychleji a proti novým variantám viru již mnohdy nestačí. Obzvlášť pro tyto skupiny Evropská léková agentura doporučuje posilovací dávku zvážit, aby ochrana vydržela co nejvyšší.

Posilovací dávku může dostat člověk, který je více než 5 měsíců po podání poslední dávky očkování proti COVID-19. Aktuálně je možné nechat se naočkovat na mnoha místech bez registrace, bez objednání, zkrátka se jen dostavit a třetí dávku získat. Nyní se k přeočkování používají pouze mRNA vakcíny Pfizer/BioNTech Comirnaty a Moderna Spikevax, obě jsou pro pacienty s nervosvalovým onemocněním vhodné. Nezáleží, jakou vakcínou jste byli očkováni poprvé, u posilovací dávky není nutné volit stejnou látku.

Jedinou kontraindikací (důvodem, proč nepodat) tohoto očkování je předchozí závažná alergická reakce na očkování. Je samozřejmě vhodné zvážit vaši individuální situaci, je možné se poradit s praktickým lékařem (nebo s jiným lékařem, který vás má dlouhodobě v péči), v případě otázek se neváhejte obrátit i na nás (podolska@parentproject.cz) 

Očkování je především ochranou proti těžkému průběhu onemocnění s nutností hospitalizace a proti úmrtí v důsledku nemoci. Ochrana očkováním nabytá není stoprocentní, ale riziko nejhoršího průběhu snižuje na minimum.

Podrobné informace o posilovací dávce najdete na tomto odkaze https://koronavirus.mzcr.cz/posilovaci-davka-ockovani/