Dospělým pacientům se svalovou dystrofií chybí odpovídající péče - článek v MEDICAL TRIBUNE

Článek v MEDICAL TRIBUNE

"Duchenneova muskulární dystrofie (DMD) je nevyléčitelné onemocnění. Jeho postup může o desítky let zpomalit vysoce specializovaná komplexní péče. Ta však pro dospělé pacienty v ČR není k dispozici. Chybějí specializovaní lékaři pro dospělé i navazující odbornosti, které jsou pro kvalitní péči nezbytné. Pacientská organizace Parent Project se snaží prosadit vytvoření těchto komplexních center. Než se to podaří, snaží se svépomocí tuto péči suplovat."