Dobrý pocit složenky nezaplatí. Pacientské organizace čelí výpadku podpory od dárců, pomohlo by financování státem - článek ihned.cz

Článek ihned.cz

"Pacientské spolky, jichž je v Česku stovka a zaměřují se vždy na určité onemocnění, stojí velmi často na dobrovolnících z řad pacientů a jejich rodin. Organizacím chybí pevný zdroj příjmů, jsou závislé na grantech, dotacích a darech. Proto si jen výjimečně mohou dovolit zaměstnávat lidi na plný úvazek."