Děkovný dopis spolku PARENT PROJECT, z.s. od MUDr. Hany Némethové

Ty pocity, když dorazí milé řádky, vděkem naplněná srdce. 

Děláme to, co cítíme, že dělat máme. Nikdo nemůže udělat "všechno", ale všichni můžeme udělat "něco". Vaše spokojenost je vítr do našich plachet a energie do nových vizí. Protože naděje dává smysl našemu životu. Protože víme, že nejtěžší cesta je ta, po které jdeš úplně sám. 

Děkujeme za vaši důvěru. Pomoc bydlí v každém z nás.

Touto cestou chci poděkovat všem, kteří to nevzdávají. Všem, kteří pomáhají a bojují. Všem, kteří pomohli a dále pomáhají také nám. Ačkoli níže uvedené většina z nás ví, dovoluji si v rámci poděkování shrnout to základní - přece jenom pro pořádek Pacientská organizace Parent Project v čele s předsedkyní Ing. Jitkou Reineltovou  hájí zájmy dětí s DMD/BMD a jejich rodin ve všech směrech nadstandardním způsobem. Těžko bych hledala podobnou organizaci, kde úroveň dohání profesionální rovinu. Přitom zásluhy v této oblasti patří právě Jitce. Díky ní je k dispozici celá řada odborníků, kteří neváhají nabídnout pomoc včas. Navázala řadu kontaktů a spolupráci např. s psycholožkou, poradkyní domácí péče, ergoterapeutkou, fyzioterapeutkou atd...Ti všichni působí v programu Společná cesta. V nelehké situaci rodiny s takto nemocným dítětem je to služba naprosto neocenitelná. Jitčina práce však neskončila "jen" u výše uvedeného, začala také organizovat jako první psychorelaxační pobyty pro rodiny nejprv s malými dětmi (po vynikajících ohlasech se nyní pořádají pro všechny), kde si rodiče mohou předávat nejen cenné rady a zkušenosti, ale vždy je také k dispozici erudovaný odborník a psycholožka. Bohatý program pro děti i rodiče zajišťuje relaxaci a skvělou zábavu...Dalším Jitčiným rozsahem práce nejen pro Parent je politická oblast, kde vyjednává a hájí zájmy pacientů jako členka pacientské rady. Velké, velké díky za úsilí a mravenčí práci, která mohdy nejde vidět, přesto přináší po dlouhém boji své ovoce.

Nesmím opomenout, že Parent stojí na pevných základech, které vytvořili Jozef Suchý, Pavel Trojan a Ilona Krčková. Obětavou prací dostali Parent na výsluní. A jejich průkopnická cesta rozhodně nebyla jednoduchá! Dnes je můžeme mít za vzor v péči o dospělé s DMD.

Ve své záležitosti bych dále zvlášť chtěla poděkovat Ing. Renému Břečťanovi. Jeho zásluhy jsou taktéž nemalé především díky jeho klidnému a rozvážnému přístupu. Je Jitčinou pravou rukou. Jsem moc ráda, že jsem se i ve vypjatých situacích na něj mohla kdykoli obrátit. Taktéž moje velké díky patří Mgr.Markétě Vlčkové a Mgr. Simoně Dejdarové, které svou vstřícností, laskavostí a otevřenou náručí neváhají pomoci včas a kde je třeba.

Kde by však byl Parent bez odborného garanta - neuromuskulární specialistky MUDr.Jany Haberlové, Ph.D. O své pacienty se stará přímo ukázkově a je uznávaným špičkovým odborníkem ve svém oboru. Komunikace s ní je radostí, za děti bojuje a díky své cílevědomosti a pečlivosti dosáhne té nejlepší péče, kterou pro děti zajistí.

 

Ještě jednou děkuji

 

MUDr. Hana Némethová