Členská schůze 2022

13.11. se v prostoru Pacientského Hubu konala členská schůze spolku Parent Project, z.s. Schůze se zúčastnilo 21 ze 147 členů, plnou moc poskytlo dalších 21 členů, členská schůze tedy byla usnášeníschopná.

Kromě prezentace aktivit z roku 2021, zprávy o hospodaření spolku a prezentace finančního plánu a plánu aktivit na rok 2023, se při této schůzi také volil nový výkonný výbor spolku.

Jitka Reineltová, René Břečťan i Karolína Podolská zůstali součástí výkonného výboru i pro příští volební období. Do výkonného výboru byli nově zvoleni Markéta Beranová a Jan Vaněk. 

Markéta Beranová je matkou 23letého Jaroslava s Duchennovou svalovou dystrofií a ve výkonném výboru by ráda využila své letité zkušenosti s péčí o syna a věnovala se mentoringu. Jan Vaněk je webmaster spolku a zároveň muž s Duchennovou svalovou dystrofií, který bude prvním zástupcem ve výkonném výboru z řad pacientů.

Předsedkyní spolku byla zvolena Ing. Jitka Reineltová a místopředsedou spolku Ing. René Břečťan. Děkujeme předchozímu výkonnému výboru za odvedenou práci a těšíme se na další funkční období.

Oficiální zápis ze schůze najdete ve členské sekci.