Benefiční koncert pro Parent Project

Ve čtvrtek 24. listopadu, přesně měsíc před Vánocemi, se uskutečnil první benefiční koncert na podporu Parent Project - a to v kostele sv. Kateřiny v Chomutově. Program připravily pěvecké sbory COMODO Gymnázia Chomutov a komorní sbor Ventilky při ZUŠ Jirkov

Studenty gymnázia Chomutov pak navštívily den před koncertem - ve středu 23. listopadu - Jitka Reineltová a Karolína Podolská, aby jim během jejich semináře biologie představily, co znamená svalová dystrofie, jak se s ní žije a co pro rodiny pacientů dělá Parent Project. 

Ve čtvrtek následně navázal benefiční koncert. Pro účastníky byl kostel sv. Kateřiny, který je mimo kulturní události veřejnosti uzavřen, zpřístupněn již hodinu před začátkem koncertu. Mohli se zahřát svařeným vínem, ochutnat vánoční cukroví darované z pekařství Šubrtová nebo se s dětmi zapojit do výtvarné dílničky - např. vybarvováním vánočních ozdob. Kostel už byl zároveň laděn do vánoční atmosféry - vystaveným betlémem a nazdobeným vánočním stromkem. Místní dekoraci Parent Project doplnil fotkami rodin, které žijí se svalovou dystrofií.

V 18 hodin byl kostel již naplněn návštěvníky a Jitka Reineltová, předsedkyně a ředitelka organizace Parent Project, koncert uvedla, promluvila také sbormistryně obou zúčastněných sborů paní Marie Hánová. Poté se rozezněl repertoár sboru COMODO, zazněla píseň z Taizé Laudate Omnes Gentes, dále písně Antonína Dvořáka a lidové písně v úpravě Jiřího Holubce. Poté vystřídal COMODO sbor Ventilky a ten publikum potěšil skladbou Alleluia Zdeňka Lukáše, velmi dojemnou sborovou úpravou Modlitby pro Martu nebo úryvkem jazzové mše Boba Chilcotta Agnus Dei. 

Večerní program sbory zakončily společnými skladbami - Jubilate Deo od Jay Althouse, Marie Anety Langerové a částí Gloria z keňské mše od Paula Baslera. Po zaslouženém potlesku a poděkování všem, kteří se na přípravě koncertu podíleli, zazněla ještě slavná skladba Oh Happy Day.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli koncert připravit, firmě J&P Candles za poskytnutí materiální podpory. Na podporu rodin se svalovou dystrofií se podařilo vybrat krásných 14 815 korun..