9. charitativní ples

Dne 20. ledna 2017 se v Kulturním domě v Budišově nad Budišovkou uskutečnil již 9. Charitativní ples pro Jakuba a sdružení Parent Project,z.s. Tento ples je konán na podporu Kubíka Bačkovského a další chlapce, kteří trpí Duchennovou svalovou dystrofií.

Ples zahájil Kubík se svou sestrou Ivetkou. Po zahájení vystoupila tanečnice Anička, která předvedla Pole dance.  Dále bylo do programu zařazeno osobní předání vydražených sportovních dresů v internetové aukci do rukou majitelů.

I tento rok byl organizaci Parent Project, z.s. předán finančního šeku v hodnotě 10 000 Kč. Šek byl předán zástupcům organizace, kterou na plese zastupovala rodina Grussových se svým synem Danielem.

Po půlnoci Proběhlo slosování hlavních cen tomboly. I letos byly ceny velmi hodnotné. Po celý večer až do brzkých ranních hodin k tanci a poslechu hrála hudební skupina B. T. J. Nova z Krnova.

V neposlední řadě patří obrovské díky všem sponzorům, návštěvníkům a organizátorům, protože bez nich by se tahle akce neuskutečnila. Ještě jednou moc děkujeme a doufáme, že se i příští rok opět setkáme v tak hojném počtu.

Parent Project mnohokrát děkuje všem dárcům, účastníkům a pořadatelům plesu. Velké díky patří také Pavlovi Bačkovskému a jeho rodině.