Články

Osobnost neziskového sektoru Jitka: Synova nemoc mi ukázala, jak je život křehký - článek Berounský deník.cz

Osobnost neziskového sektoru Jitka: Synova nemoc mi ukázala, jak je život křehký - článek Berounský deník.cz

Podcast NEZISKOVKY 28. listopadu 2022 Parent Project

Podcast NEZISKOVKY 28. listopadu 2022 Parent Project

Benefiční koncert pro Parent Project

Ve čtvrtek 24. listopadu, přesně měsíc před Vánocemi, se uskutečnil první benefiční koncert na podporu Parent Project - a to v kostele sv. Kateřiny v Chomutově. Program připravily pěvecké sbory COMODO Gymnázia Chomutov a komorní sbor Ventilky při ZUŠ Jirkov.

Adventní koncerty ČT - Události ČT 26. listopad

Adventní koncerty ČT - Události ČT 26. listopad

Adventní koncerty ČT podpoří zdravotně i mentálně postižené děti - článek denikn.cz

Adventní koncerty ČT podpoří zdravotně i mentálně postižené děti - článek denikn.cz

Psycho-rehabilitační pobyt - víkendový pro rodiny s malými dětmi podzim 2022

Zasněžený víkend jsme s rodinami a jejich dětmi strávili na psycho-relaxačním pobytu, který se konal 18. - 20. listopadu 2022 v Centru Mariapoli v Praze ve Vinoři.

Členská schůze 2022

13.11. se v prostoru Pacientského Hubu konala členská schůze spolku Parent Project, z.s. Schůze se zúčastnilo 21 ze 147 členů, plnou moc poskytlo dalších 21 členů, členská schůze tedy byla usnášeníschopná.

Hudba jako lék pro nemocné. V Chomutově chystají benefiční koncert - článek Chomutovský deník.cz

Hudba jako lék pro nemocné. V Chomutově chystají benefiční koncert - článek Chomutovský deník.cz

Benefiční koncert podpoří kluky s Duchennovou svalovou dystrofií

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se rozezní kostelem sv. Kateřiny nádherné melodie pěveckého sboru COMODO Gymnázia Chomutov a komorního smíšeného sboru Ventilky ZUŠ Jirkov

Osobnost neziskového sektoru pro rok 2022 vyhrála naše předsedkyně Jitka Reineltová!

V pondělí 21. listopadu v Sálu státních akt Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se stala naše předsedkyně vítězkou soutěže Osobnost neziskového sektoru pro rok 2022!