Dotazníky kvality života pro pacienty s DMD a jejich pečovatele

Děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplnění těchto dotazníků.

Rádi bychom zjistili více o péči, které se Vám dostává a také o tom, jak se dostupnost i kvalita péče za poslední roky změnily. 

Všechny informace, které nám touto cestou poskytnete, mají pro naši práci obrovskou hodnotu.

Děkujeme za Vaši důvěru a prosíme o vyplnění základního dotazníku, z ostatních pěti variant vyberte jednu podle věkové kategorie.

Děkujeme za pomoc, děkujeme za spolupráci.