Pozvánka na členskou schůzi

Z pověření výkonného výboru zapsaného spolku PARENT PROJECT, z.s. si Vás dovolujeme pozvat na on-line členskou schůzi konanou dne 22.11.2020 od 14:00.

Pojďte si z pohodlí a bezpečí domova poslechnout, co se událo a co se chystá.

Členská schůze bude probíhat jako živé vysílání. Pokud máte zájem o odkaz, na kterém se bude schůze vysílat, prosíme o vyplnění formuláře, který slouží jako prezenční listina.

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení členské schůze
  2. Zhodnocení práce za rok 2019 a 2020
  3. Ekonomické vyhodnocení za rok 2019
  4. Finanční plán na rok 2020
  5. Připravované projekty a akce
  6. Dotazy
  7. Závěr

V Chomutově, dne 06.11.2020

Ing. Jitka Reineltová