Pozvánka na členskou schůzi

Dovolujeme si z pověření výkonného výboru zapsaného spolku PARENT PROJECT, z. s. pozvat všechny členy na členskou schůzi konanou dne 23. listopadu 2019 od 11:00 hod., v restauraci  MonDieu, na adrese Střelničná 1680/8, Praha 8 Kobylisy.

Prosíme o potvrzení účasti všech osob, účastníků za rodinu do 05. listopadu 2019 e-mailem na adresu ruskova@parentproject.cz. Přijďte si osobně poslechnout, co se událo, co se chystá a jak Parent Project, z. s. funguje. 

Těšíme se na setkání.

Za výkonný výbor Ing. Jitka Reineltová