ParentProject.cz

Vše o svalové dystrofii Duchenne/Becker,
aneb jak žít a nejenom přežít.

menu
Zpráva

Zajišťování práv dětí

V prosinci roku 2016 jsme zaslali rozsáhlý podnět týkající se zajištění práv dětí v ČR s kontextu mezinárodních předpisů na Vládní výbor pro práva dítěte. 

Jednalo se o vzdělávání dětí, dosažitelnost pomůcek, podpora rodiny dítěte s postižením, nedostatečné síťování odlehčovacích služeb, nedostupnost léků v rámci tzv. Compassionate Use programmes a jejich financování, atd.

Uvedená problematika byla projednána na zasedání výboru dne 13.02.2017, další kroky budou následovat.