ParentProject.cz

Vše o svalové dystrofii Duchenne/Becker,
aneb jak žít a nejenom přežít.

menu
Péče o pacienty

KAŠLACÍ ASISTENT SCHVÁLEN

KAŠLACÍ ASISTENT  SCHVÁLEN!

Od 1.2. 2017  byl do číselníku úhrad zdravotnických prostředků zařazen tzv. kašlací asistent a to pod kódem 0171665 - Asistent kašle. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění bude činit 96 242 Kč. 

Naše dlouhá roční cesta v jednání s VZP se vyplatila. Navíc je přístroj schválen nejen pro DMD, ale pro řadu dalších diagnóz (SMA, ostatní dystrofie a myopatie atd). Velké poděkování patří pracovníkům VZP za vstřícné a chápavé jednání, České pneumologické a ftizeologické společnosti, ČAVO, paní Mgr. Kateřině Neumannové a všem lidem, kteří nás po dobu projednávání podporovali. 

Indikační kriteria k předepisování kašlacího asistenta jsou uvedena v nově platné Metodice k Úhradovému katalogu /Číselníku 990 VZP  (str.45) https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky

O podrobnějším postupu Vás budeme v nejbližší době informovat.

Výsledek obrázku pro cought assist e70