ParentProject.cz

Vše o svalové dystrofii Duchenne/Becker,
aneb jak žít a nejenom přežít.

menu
Péče o pacienty

Diagnostika - Svalová dystrofie typu Duchenne (DMD).

Více jak 2 000 dětských a dorostových praktických lékařů dostalo začátkem prosince 2015 do svých ordinací informační leták popisující první projevy a fáze Duchennovy svalové dystrofie (DMD). Stalo se tak ve spolupráci s SPLDD ČR a OSPDL ČLS J.E.P., kdy jsme tento leták mohli zaslat spolu se zavedeným časopisem VOX Pediatriae. Věříme, že tímto projektem se nám podaří zvýšit povědomí o nemoci DMD u lékařů prvního kontaktu a hlavně dát návod jak při prvních signálech této nemoci postupovat. Děkujeme MUDr. Janě Haberlové z FN Motol za odbornou spolupráci a garanci textů a Ministerstvu zdravotnictví ČR za finanční podporu projektu.