ParentProject.cz

Vše o svalové dystrofii Duchenne/Becker,
aneb jak žít a nejenom přežít.

menu

Přihláška člena Parent Project

  • Člen souhlasí s podmínkami členství v rozsahu platných stanov spolku Parent Project (aktuální verze stanov je uvedena na www.parentproject.cz). Dále souhlasí s tím, že výše uvedené údaje budou využity výkonným výborem spolku PARENT PROJECT ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Údaje budou využity pouze pro vedení seznamu členů spolku, pro potřeby kontaktování členů a nebudou poskytnuty jiné osobě či organizaci, a to v rozsahu jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní kontakt, emailová adresa, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte a diagnóza dítěte s DMD/BMD.
  • Členství vzniká odesláním písemné přihlášky, uhrazením členského příspěvku a schválením členství výkonným výborem spolku.
  • Přihlášku odešlete na adresu: PARENT PROJECT, z.s., Rudé armády 59, 431 44 Droužkovice.
  • Roční členský příspěvek na rok 2016 činí 300,- Kč za člena (za přidruženého člena se členský poplatek nehradí) a je splatný do konce února na provozní účet 194971330/0300. Pokud členství vznikne v průběhu kalendářního roku, uhradí se poplatek současně se zasláním přihlášky.
  • Při platbě uvádějte ve "Zprávě pro příjemce" své jméno a jako variabilní symbol své telefonní číslo. Telefonní číslo bude využito pro případné kontaktování v případě nejasností.
  • Po obdržení přihlášky a platby, Vám budou zaslány odborné informační materiály a zpřístupněn vstup do "privátní" sekce na webu.
  • Bližší informace ke členství podá: Ing. Jitka Reineltová, tel.: 776 001 207, parentproject@parentproject.cz