ParentProject.cz

Vše o svalové dystrofii Duchenne/Becker,
aneb jak žít a nejenom přežít.

menu

KAŠLACÍ ASISTENT SCHVÁLEN

Od 1.2. 2017 byl do číselníku úhrad zdravotnických prostředků zařazen tzv. kašlací asistent a to pod kódem 0171665 - Asistent kašle. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění bude činit 96 242 Kč.

Pacient s DMD díky neinvazivní plicní ventilaci vstupuje do 6. dekády života

Neinvazivní plicní ventilace může pomoci pacientům s DMD přežít 50.narozeniny o několik let

Diagnostika - Svalová dystrofie typu Duchenne (DMD).

Více jak 2 000 dětských a dorostových praktických lékařů dostalo začátkem prosince 2015 do svých ordinací informační leták popisující první projevy a fáze Duchennovy svalové dystrofie (DMD). Stalo se tak ve spolupráci s SPLDD ČR a OSPDL ČLS J.E.P., kdy jsme tento leták mohli zaslat spolu se zavedeným časopisem VOX Pediatriae.

Tisková zpráva FN Motol: 45. výročí založení Kliniky dětské neurologie

U příležitosti 45. výročí založení Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole se konala tisková konference, kde za kliniku vystoupil přednosta prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., primářka MUDr. Věra Sebroňová, prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. a MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.