ParentProject.cz

Vše o svalové dystrofii Duchenne/Becker,
aneb jak žít a nejenom přežít.

menu

Pobyt MUDr. Karolíny Češkové v Yale New Heaven Hospital

MUDr. Karolína Češková se díky naší organizaci mohla zúčastnit měsíční stáže v Yale New Heaven Hospital. V rámci této stáže zjišťovala, jak funguje nervosvalové centrum.

Raxone v Evropě neschválen

Raxone pro pacienty s DMD v Evropě neschválen

Konference Parent Project Muscular Dystrophy 2017

MUDr. Karolína Češková se zúčastnila Konference, kterou pořádal americký Parent Project.

KAŠLACÍ ASISTENT SCHVÁLEN

Od 1.2. 2017 byl do číselníku úhrad zdravotnických prostředků zařazen tzv. kašlací asistent a to pod kódem 0171665 - Asistent kašle. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění bude činit 96 242 Kč.

Pacient s DMD díky neinvazivní plicní ventilaci vstupuje do 6. dekády života

Neinvazivní plicní ventilace může pomoci pacientům s DMD přežít 50.narozeniny o několik let

Diagnostika - Svalová dystrofie typu Duchenne (DMD).

Více jak 2 000 dětských a dorostových praktických lékařů dostalo začátkem prosince 2015 do svých ordinací informační leták popisující první projevy a fáze Duchennovy svalové dystrofie (DMD). Stalo se tak ve spolupráci s SPLDD ČR a OSPDL ČLS J.E.P., kdy jsme tento leták mohli zaslat spolu se zavedeným časopisem VOX Pediatriae.

Tisková zpráva FN Motol: 45. výročí založení Kliniky dětské neurologie

U příležitosti 45. výročí založení Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole se konala tisková konference, kde za kliniku vystoupil přednosta prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., primářka MUDr. Věra Sebroňová, prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. a MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.